• Banner 1

Thùng Cpu DELL Giá Rẻ TPHCM - Thùng Cpu DELL Giá Rẻ TPHCM

Thùng Cpu i3 i5 i7 Dell - Hp - Vi Tính Thiệu Nguyễn

"thùng cpu giá rẻ" giá tốt Tháng 10, 2020 Máy Tính Bàn Dell

 

So sánh sản phẩm (0)
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thùng DELL 3010 - 7010 = CPU G 2020 Chip 2020 = ram 4G = HDD 500G
2,700,000 VNĐ
Máy Bộ Dell Giá Rẻ Tại Khu Vực Quận 1 - TP.HCM Máy Bộ Dell Giá Rẻ Tại Khu Vực Qu..
Thùng DELL 3010 - 7010 = CPU i3 2120 Chip 2120 = ram 4G = HDD 500G
2,850,000 VNĐ
Máy Bộ Dell Giá Rẻ Tại Khu Vực Quận 1 - TP.HCM Máy Bộ Dell Giá Rẻ Tại Khu Vực Qu..
Thùng DELL 3010 - 7010 = CPU i5 2400 Chip 2400 = ram 4G = HDD 500G
3,200,000 VNĐ
Máy Bộ Dell Giá Rẻ Tại Khu Vực Quận 1 - TP.HCM Máy Bộ Dell Giá Rẻ Tại Khu Vực Qu..
Thùng DELL 3010 - 7010 = CPU i7 2600 Chip 2600 = ram 4G = HDD 500G
4,000,000 VNĐ
Máy Bộ Dell Giá Rẻ Tại Khu Vực Quận 1 - TP.HCM Máy Bộ Dell Giá Rẻ Tại Khu Vực Qu..
Thùng DELL 3770 == ram 4 == Hdd 500G full thùng hộp
4,400,000 VNĐ
Máy Bộ Dell Giá Rẻ Tại Khu Vực Quận 1 - TP.HCM Máy Bộ Dell Giá Rẻ Tại Khu Vực Qu..
Thùng DELL Thế hệ 4 = CPU i7 4770 = ram 4 Full thùng hộp
5,400,000 VNĐ
Máy Bộ Dell Giá Rẻ Tại Khu Vực Quận 1 - TP.HCM Máy Bộ Dell Giá Rẻ Tại Khu Vực Qu..
X

Chat trên facebook